ඔබගේ රට හෝ කලාපය තෝරන්න.

Close
පුරන්න ලියාපදිංචි වන්න විද්යුත් තැපෑල:Info@infinity-electronic.com
0 Item(s)
Sanyo Denki
Sanyo Denki
- Sanyo Denki ඇමෙරිකාවේ අති නවීන තාප කළමනාකරණ විසඳුම් සඳහා ඔබේ ප්රධාන මූලාශ්රය වේ. 1927 සිට Sanyo Denki කර්මාන්තයේ ප්රමුඛතම විශ්වසනීයත්වය සහ කාර්යසාධනය සැපයීම මගින් ලොව පුරා පාරිභෝගිකයින්ගේ ඉල්ලුම වැඩිවන ඉල්ලුම අභිබවා ගොස් තිබේ. 21 වන ශතවර්ෂයේදී Sanyo Denki සමස්ත ව්යාපාරික පාරිභෝගිකයින්ගේ තෘප්තිමත් භාවය සහ අපගේ ව්යාපාරික හවුල්කරුවන්ගේ සාර්ථකත්වය සඳහා කැපවීමක් සහිතව කර්මාන්තයේ පෙරමුණ ගනිමින් ඉදිරියට ගමන් කරයි.

ඉල්ලීම් ඉල්ලුම් පත්රය >

ආශ්රිත නිෂ්පාදන

9GA1212S4001
9GA1212S4001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN AXIAL 120X25.4MM 12VDC WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 2569 pcs
බාගත: 9GA1212S4001.pdf
RFQ
9CRA0412P4J03
9CRA0412P4J03
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X48MM 12VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 3476 pcs
බාගත: 9CRA0412P4J03.pdf
RFQ
9GA0812P2S001
9GA0812P2S001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X32MM 12VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 3973 pcs
බාගත: 9GA0812P2S001.pdf
RFQ
9GV2048P0G201
9GV2048P0G201
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 200X70MM 48VDC VANE RBLS
ගබඩාවේ ඇත: 555 pcs
බාගත: 9GV2048P0G201.pdf
RFQ
9GV0812P4K03
9GV0812P4K03
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X25MM 12VDC VANE TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 5426 pcs
බාගත: 9GV0812P4K03.pdf
RFQ
9GA0405P6H001
9GA0405P6H001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X20MM 5VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 6291 pcs
බාගත: 9GA0405P6H001.pdf
RFQ
109P0412M901
109P0412M901
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: DC AXIAL FAN 40X40X10MM TACH
ගබඩාවේ ඇත: 6456 pcs
බාගත:
RFQ
9GV0824P4K01
9GV0824P4K01
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X25MM 24VDC VANE TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 5992 pcs
බාගත: 9GV0824P4K01.pdf
RFQ
9CRA0612P6G001
9CRA0612P6G001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 60X56MM 12VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 2711 pcs
බාගත: 9CRA0612P6G001.pdf
RFQ
9G1212F4011
9G1212F4011
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X25MM 12VDC RBLS TACH
ගබඩාවේ ඇත: 5994 pcs
බාගත: 9G1212F4011.pdf
RFQ
109S024UL
109S024UL
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X38MM 115VAC
ගබඩාවේ ඇත: 3894 pcs
බාගත: 109S024UL.pdf
RFQ
9GA0424P3J001
9GA0424P3J001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X28MM 24VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 8234 pcs
බාගත: 9GA0424P3J001.pdf
RFQ
109P0412H3023
109P0412H3023
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X28MM 12VDC
ගබඩාවේ ඇත: 9660 pcs
බාගත: 109P0412H3023.pdf
RFQ
109R0812H4021
109R0812H4021
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X25MM 12VDC RBLS
ගබඩාවේ ඇත: 10868 pcs
බාගත: 109R0812H4021.pdf
RFQ
9WG1212E101-E
9WG1212E101-E
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X38MM 12VDC SPLASH PROOF
ගබඩාවේ ඇත: 2986 pcs
බාගත: 9WG1212E101-E.pdf
RFQ
109R0648H4021
109R0648H4021
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 60X25MM 48VDC RBLS
ගබඩාවේ ඇත: 11054 pcs
බාගත: 109R0648H4021.pdf
RFQ
9GA1248G4001
9GA1248G4001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN AXIAL 120X25.4MM 48VDC WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 1731 pcs
බාගත: 9GA1248G4001.pdf
RFQ
9GA1224P4S0011
9GA1224P4S0011
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN AXIAL 120X25.4MM 24VDC WIRE
ගබඩාවේ ඇත: 2183 pcs
බාගත: 9GA1224P4S0011.pdf
RFQ
109-1000F40
109-1000F40
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: RESIN FILTER KITS 120MM (40PPI)
ගබඩාවේ ඇත: 36295 pcs
බාගත: 109-1000F40.pdf
RFQ
9GV0912P1H031
9GV0912P1H031
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 92X38MM 12VDC VANE RBLS
ගබඩාවේ ඇත: 3912 pcs
බාගත: 9GV0912P1H031.pdf
RFQ
KM127
KM127
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: 127MM STANDARD FAN GUARDS
ගබඩාවේ ඇත: 82642 pcs
බාගත: KM127.pdf
RFQ
9S0612H402
9S0612H402
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 60X25MM 12VDC
ගබඩාවේ ඇත: 8392 pcs
බාගත: 9S0612H402.pdf
RFQ
109R0624H402
109R0624H402
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 60X25MM 24VDC
ගබඩාවේ ඇත: 9939 pcs
බාගත: 109R0624H402.pdf
RFQ
9WE5724K501
9WE5724K501
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 172X51MM 24VDC IP68 SDCUT
ගබඩාවේ ඇත: 1015 pcs
බාගත: 9WE5724K501.pdf
RFQ
109-1001F30
109-1001F30
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: RESIN FILTER KITS 92MM (30PPI)
ගබඩාවේ ඇත: 31711 pcs
බාගත: 109-1001F30.pdf
RFQ
109-1003F20
109-1003F20
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: RESIN FILTER KITS 60MM (20PPI)
ගබඩාවේ ඇත: 41744 pcs
බාගත: 109-1003F20.pdf
RFQ
109R0824F4011
109R0824F4011
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X25MM 24VDC RBLS TACH
ගබඩාවේ ඇත: 12379 pcs
බාගත: 109R0824F4011.pdf
RFQ
9GA0812P4J001
9GA0812P4J001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X25MM 12VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 4743 pcs
බාගත: 9GA0812P4J001.pdf
RFQ
9AD1201H12
9AD1201H12
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X38MM 90/264VAC
ගබඩාවේ ඇත: 1928 pcs
බාගත: 9AD1201H12.pdf
RFQ
9BMB24P2G01
9BMB24P2G01
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: BLOWER 97X33MM 24VDCTACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 5718 pcs
බාගත: 9BMB24P2G01.pdf
RFQ
9GA0512P7H001
9GA0512P7H001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 52X15MM 12VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 7602 pcs
බාගත: 9GA0512P7H001.pdf
RFQ
109P1412H101
109P1412H101
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 140X38MM 12VDC TACH
ගබඩාවේ ඇත: 2009 pcs
බාගත: 109P1412H101.pdf
RFQ
9S1212H402
9S1212H402
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X25MM 12VDC
ගබඩාවේ ඇත: 6879 pcs
බාගත: 9S1212H402.pdf
RFQ
9GV5724H501
9GV5724H501
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 172X51MM 24VDC SDCUT RBLS
ගබඩාවේ ඇත: 1255 pcs
බාගත: 9GV5724H501.pdf
RFQ
9GV0812P4K031
9GV0812P4K031
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X25MM 12VDC VANE RBLS
ගබඩාවේ ඇත: 4468 pcs
බාගත: 9GV0812P4K031.pdf
RFQ
9GV1248P4G01
9GV1248P4G01
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X25MM 48VDC VANE TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 2474 pcs
බාගත: 9GV1248P4G01.pdf
RFQ
9BMB24G201
9BMB24G201
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: BLOWER 97X33MM 24VDCTACH
ගබඩාවේ ඇත: 6060 pcs
බාගත: 9BMB24G201.pdf
RFQ
9S0812F4011
9S0812F4011
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 80X25MM 12VDC RBLS TACH
ගබඩාවේ ඇත: 9333 pcs
බාගත: 9S0812F4011.pdf
RFQ
109P0524H702
109P0524H702
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 52X15MM 24VDC
ගබඩාවේ ඇත: 9405 pcs
බාගත: 109P0524H702.pdf
RFQ
9GA0424P3H0011
9GA0424P3H0011
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X28MM 24VDC RBLS TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 6864 pcs
බාගත: 9GA0424P3H0011.pdf
RFQ
9S1212F401
9S1212F401
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X25MM 12VDC TACH
ගබඩාවේ ඇත: 6335 pcs
බාගත: 9S1212F401.pdf
RFQ
FK120-30
FK120-30
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FILTER KIT 120MM 30PPI
ගබඩාවේ ඇත: 47315 pcs
බාගත: FK120-30.pdf
RFQ
109P0424D6D01
109P0424D6D01
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X20MM 24VDC LOCK
ගබඩාවේ ඇත: 9494 pcs
බාගත: 109P0424D6D01.pdf
RFQ
109P0412M702
109P0412M702
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X15MM 12VDC
ගබඩාවේ ඇත: 10859 pcs
බාගත: 109P0412M702.pdf
RFQ
109P0412K3023
109P0412K3023
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 40X28MM 12VDC
ගබඩාවේ ඇත: 9050 pcs
බාගත: 109P0412K3023.pdf
RFQ
9G1224H1D01
9G1224H1D01
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 120X38MM 24VDC LOCK
ගබඩාවේ ඇත: 5793 pcs
බාගත: 9G1224H1D01.pdf
RFQ
9GA0312P3J001
9GA0312P3J001
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 38X28MM 12VDC TACH,PWM
ගබඩාවේ ඇත: 7638 pcs
බාගත: 9GA0312P3J001.pdf
RFQ
9WP0624H402
9WP0624H402
නිෂ්පාදකයින්: Sanyo Denki
විස්තර: FAN 60X25MM 24VDC IP68
ගබඩාවේ ඇත: 4158 pcs
බාගත: 9WP0624H402.pdf
RFQ